ณ ที่สิ้นสุดของบางสิ่ง | The Sense of an Ending (ไลต์เฮ้าส์ พับลิชชิ่ง, 2014; Thai)


Notes on this edition: ณ ที่สิ้นสุดของบางสิ่ง | The Sense of an Ending. Bangkok: ไลต์เฮ้าส์ พับลิชชิ่ง (Lighthouse Publishing), 2014. Pp. 180 + [4]. 18.5 x 13 cm. Translated by โตมร ศุขปรีชา. ISBN: 9786169007692. (Thai).