ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΕ 10 1/2 ΚΕΦΑΛΑΙΑ | A History of the World in 10½ Chapters (Ekdoseis Psychogios, 1997; Greek)


Notes on this edition: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΕ 10 1/2 ΚΕΦΑΛΑΙΑ [storia tou kosmou se 10½ kephalaia]. Athens: Ekdoseis Psychogios, 1997. Pp. 383. Translated by Demosthenes Kourtovik [Δημοσθένης Κούρτοβικ]. (Greek).