Ο ΣΚΑΝΤΖΌΧΟΙΡΟΣ | The Porcupine (Ekdoseis Psychogios, 1993; Greek)


Notes on this edition: Julian Barnes. Ο ΣΚΑΝΤΖΌΧΟΙΡΟΣ | The Porcupine. Athens: Ekdoseis Psychogios, 1993. Pp. 143 + [1]. 20.8 x 13.1 cm. Translated by Demosthenes Kourtovik  [ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΥΡΤΟΒΙΚ]. ISBN: 9602740477. (Greek).

ΠΕΡΙ ΑΝΕΜΩΝ… | Talking It Over (Ekdoseis Psychogios, 1994; Greek)


Notes on this edition: Julian Barnes. ΠΕΡΙ ΑΝΕΜΩΝ… | Talking It Over. Athens: Ekdoseis Psychogios, 1994. Pp. 271 + [9]. 20.8 x 13 cm. Translated by Giannaes Spandonaes [ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΑΝΔΩΝΗΣ]. ISBN: 9602740337. (Greek).

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΕ 10 1/2 ΚΕΦΑΛΑΙΑ | A History of the World in 10½ Chapters (Ekdoseis Psychogios, 1997; Greek)


Notes on this edition: Julian Barnes. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΕ 10 1/2 ΚΕΦΑΛΑΙΑ [storia tou kosmou se 10½ kephalaia] | A History of the World in 10½ Chapters. Athens: Ekdoseis Psychogios, 1997. Pp. 383 + [1]. 20.7 x 13.1 cm. Translated by Demosthenes Kourtovik [Δημοσθένης Κούρτοβικ]. (Greek).