שולחן הלימון | The Lemon Table (Zmora-Bitan, 2008; Hebrew)


Notes on this edition: שולחן הלימון | The Lemon Table. Israel: Zmora-Bitan, 2008. Pp. 219 + [5]. 21 x 13.4 cm. (Hebrew).