ארתור וג׳ורג׳ | Arthur & George (Zmora-Bitan, 2010; Hebrew)


Notes on this edition: Julian Barnes. ארתור וג׳ורג׳ | Arthur & George. Tel-Aviv: Zmora-Bitan, 2010. Pp. 469 + [3]. 20.9 x 13.5 cm. ISBN: 9789655176377. (Hebrew).